ENM

Erfelijke necrotiserende myelopathie of ENM.

In de beginjaren werd deze vervelende ziekte kooikerverlamming genoemd. Hondjes die lijden aan ENM vertonen de symptomen al vroeg, vaak voor het bereiken van de eenjarige leeftijd.
De ziekte is pijnloos maar de verlammingsverschijnselen worden snel erger en de hondjes overlijden voor het bereiken van de tweejarige leeftijd. Voor zowel hond als eigenaar is ENM dus een vreselijke ziekte.

Het dragerschap op ENM kan nu door een DNA test worden vastgesteld. Uit een combinatie van een drager en een vrije hond worden geen lijders geboren. Alleen wanneer twee dragers worden gecombineerd, kan statistisch gezien ΒΌ zieke dieren geboren worden.
Het vermoeden is dat 15% tot 20% van de Nederlandse populatie Kooikerhondjes drager is van het ENM gen. Dit is een dusdanig hoog aantal dat besloten is om dragers van ENM niet uit te sluiten voor de fokkerij.

Een restrictief fokbeleid en goede registratie zorgt ervoor dat in de laatste jaren minder dan een geval per jaar gemeld wordt.
Alle fokdieren moeten voor de dekking zijn onderzocht op dragerschap van ENM.
Toegestaan zijn de combinaties:
Vrij x vrij
Vrij x drager
De combinatie drager x drager is niet toegestaan.