Nest Belonos Echo

Op donderdag 22 oktober, dag 30 van de dracht,  hebben we een echo laten maken om vast te stellen of Nova daad werkelijk drachtig is.  Er waren duidelijk een aantal pups te zien. Hoeveel pups Nova draagt zullen we zien bij de geboorte.

Echo Belenos 1 Echo Belenos 2